Baza materialna – Gimnazjum Burzenin

Nauka i Edukacja Możliwość komentowania Baza materialna – Gimnazjum Burzenin została wyłączona 1

Organizacja

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie funkcjonuje od 1999 roku, a w nowym budynku od 2002 roku. W 2005 roku nadano szkole imię – jako patrona obrano Mikołaja Kopernika. Uczy się tutaj 200 uczniów (klasy I – III). Wiedzę i doświadczenie przekazuje młodzieży 22 nauczycieli. Placówką kieruje p. Beata Piotrowska.

W szkole działają pracownie przedmiotowe: biologiczno – ekologiczna, geograficzna, fizyczno – astronomiczna oraz dwie pracownie multimedialne (pracownia informatyczna – 15 stanowisk i serwer, pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej – 8 stanowisk), zapewniony jest też szerokopasmowy dostęp internetowy (w ramach programu TPSA „Internet dla szkół”) . W 2010 r. do użytku została oddana nowo wybudowana sala gimnastyczna. Pracownia geograficzna wyposażona jest w profesjonalną automatyczną stację meteorologiczną. Na wyposażeniu dwóch sal są tablice interaktywne. Powodem do dumy jest obserwatorium astronomiczne, jedno z nielicznych tak wyposażonych szkolnych obserwatoriów w kraju oraz stacja bolidowa (działająca w ramach Polish Fireball Network). Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna, świetlica, 10 rowerów górskich. Szkoła dysponuje również kuchnią polową.

W szkole działają organizacje: ZHP, LOP, PTTK, SU, Klub Europejski. Realizujemy liczne projekty i programy: „Ożywić pola”, „Uczeń z klasą”, „Szkoła z klasą”, „Trzymaj formę”, „Patrz i zmieniaj”, „Młodzi głosują”, „Samorząd uczniowski”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez przemocy” oraz „Galaktyczne ZOO”. Współpracujemy także z Pracownią Komet i Meteorów w Warszawie oraz International Meteor Organization. Młodzież ma możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności na licznych zajęciach pozalekcyjnych: naukowych – związanych z poszczególnymi przedmiotami nauczania, artystycznych – chór, zespół instrumentalny, koło teatralne, sportowych – sks dla dziewcząt i chłopców.

Posiadamy wojewódzki certyfikat Szkoły Promujacej Zdrowie, Medal LOP za zasługi na rzecz ochrony środowiska. Szkoła systematycznie współpracuje z podmiotami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Młodzież (w szczególności działająca w szkolnym wolontariacie) świadczy stałą pomoc pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Witowie i dzieciom z Domu Dziecka w Tomisławicach. W roku szkolnym 2005/2006 powstała redakcja gazetki szkolnej „Pod V-tką”, stanowiącej swojego rodzaju okno na świat i równocześnie forum wymiany myśli. W 2003 roku szkoła otrzymała medal za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyznany przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, corocznie młodzież otrzymuje złote i srebrne honorowe odznaki młodzieżowe. A w 2005 uzyskała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jest to jedno z dwóch gimnazjów w powiecie sieradzkim, które posiadają ten certyfikat, a obecnie ubiega się o certyfikat europejski. To tylko niektóre z osiągnięć tej placówki. Jednak nieodparcie nasuwa się opinia – to szkoła przyjazna, dobrze zorganizowana, sprzyjająca zdobywaniu wiedzy, umiejętności i praktycznego podejścia do życia.

Jak pracujemy?

Szkoła nasza jest placówką w której brak jest anonimowości. Na każdym poziomie nauki badamy wiedzę i umiejętności uczniów, odkryte braki korygujemy na zajęciach wyrównawczych. Grupa uczniów z trudnościami w ortografii redukuje swoje braki w ramach programu „Ortograffiti”. Ci uzdolnieni i chętni rozwijają swoje zainteresowania na kołach przedmiotowych i artystycznych, wielu bierze udział w konkursach recytatorskich, muzycznych, literackich, plastycznych, przedmiotowych. W historii naszej szkoły możemy poszczycić się laureatami konkursów przedmiotowych z historii (Artur Wachnik) i języka polskiego (Magdalena Pawlak), finalistami wojewódzkimi konkursów z języka polskiego (Magdalena Pawlak) i geografii (Tomasz Bartosik), a także zwycięzcami Turnieju Wiedzy BRD na szczeblu powiatowym. Duża grupa naszych uczniów to wolontariusze, pracujący wśród ludzi potrzebujących pomocy. Oprócz nauki i pracy, także się bawimy, wypracowaliśmy pewne szkolne tradycje i święta, np: Otrzęsiny klas pierwszych, Święto Patrona. Należymy również do grupy szkół „PROMUJĄCYCH ZDROWIE”.

W szkole obecnie nie uczy się żaden uczeń niepełnosprawny. Budynek jednak został przystosowany do pobytu takich uczniów, jest przygotowany szyb windowy i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Uczniowie szkoły dojeżdżają autobusami PKS oraz dowożeni są przez prywatnych przewoźników. Koszty przewozów pokrywa Urząd Gminy.

Baza materialna – Gimnazjum Burzenin
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

Back to Top