• Możliwość komentowania Człowiek jest sprawcą i spełniaczem została wyłączona 3

  Człowiek jest sprawcą i spełniaczem

  Czarna seria kryminały

  Człowiek jest sprawcą i spełniaczem Ludzie, którzy rozumieją życie pragmatycznie, którzy traktują je jako zewnętrzną interakcję między człowiekiem a światem, którzy uważają, że umiejętności wykonywania adaptacyjnych i plastycznych działań są podstawą sukcesu, będą przede wszystkim opisywać pasmo własnych czynów, będą dokonywać deformacji powierzchniowych. Natomiast ludzie, dla których najważniejszą rolę w życiu odgrywa skrystalizowana osobowość, jej […]

 • Możliwość komentowania Człowiek i jego przeżycia duchowe została wyłączona 1

  Człowiek i jego przeżycia duchowe

  Dziewczyna z tatuażem szwedzka wersja

  Człowiek i jego przeżycia duchowe i pustkę, swoje duchowe i intelektualne niespełnienie, brak wszelkiego życiowego zadania, które wychodziłoby poza codzienne zarobkowanie i czyniło życie dopiero godnym życia”. Z konieczności rodzi się pytanie, czy powyższy stan rzeczy jest, jak niekiedy można usłyszeć, nie dającą się opanować chorobą współczesnej cywilizacji? Myślę, że nie. Jeżeli już, to zwyrodnieniem […]

 • Możliwość komentowania Człowiek hubrystyczny – opis została wyłączona 3

  Człowiek hubrystyczny – opis

  Kryminały szwedzkie

  Człowiek hubrystyczny – opis W sprzyjających okolicznościach może on wpłynąć na rozwój osobowości i zrodzenie się nowej świado-mości może utrwalić zdrowie psychiczne. Człowiek, który umie „wyjść z kryzysowej sytuacji”, wychodzi z niej lepiej przystosowany do życia. Jednym ze źródeł kryzysów egzystencjalnych jest dezintegracja i rozpad „ja hubrystycznego”. Pod wpływem różnorodnych zdarzeń zewnętrznych i wewnętrznych, takich […]

 • Możliwość komentowania Człowiek hubrystyczny została wyłączona 0

  Człowiek hubrystyczny

  Millenium film szwedzki

  Człowiek hubrystyczny Dwa rodzaje deformacji poznawczych. Zgodnie z wiedzą potoczną większość ludzi wychowanych w zachodniej kulturze tworzy sobie pozytywny obraz własnej osoby. Przecenia zalety i pomija wady swojego intelektu i charakteru. Idealizuje własne czyny. Uważa się za jednostkę nieprzeciętną. W krańcowych przypadkach brązowi własną osobowość. Tendencje te nasilają się wtedy, gdy panuje kult „ego” i […]

 • Możliwość komentowania Człowiek hubrystyczny została wyłączona 4

  Człowiek hubrystyczny

  Szwedzkie kryminały autorzy

  Człowiek hubrystyczny Człowiek hubrystyczny często nie uświadamia sobie tych skutków, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest sprawcą swojej samotności. Nie rozumie zależności między nierealistyczną samooceną a pasmem niepowodzeń osobistych. Kryzysy i katastrofy egzystencjalne. Autoportret człowieka hubrystycznego – podobnie jak wszelkie struktury zamknięte i dogmatyczne – jest odporny na fakty empiryczne. Człowiek ten nie […]

 • Możliwość komentowania Czynniki regulujące stosunki międzyludzkie została wyłączona 2

  Czynniki regulujące stosunki międzyludzkie

  Szwedzkie kryminały film

  Czynniki regulujące stosunki międzyludzkie Sądzę – podobnie jak Rogers – że samoakceptacja jest jednym z czynników regulujących stosunki z otoczeniem społecznym. Pozytywna postawa wobec siebie wpływa na kształtowanie się życzliwej i przychylnej postawy wobec kolegów, przyjaciół i znajomych. Mówiąc bardziej popularnie, miłość siebie warunkuje miłość skierowaną ku innym. Chciałbym z naciskiem podkreślić, że samoakceptacja jest […]

 • Możliwość komentowania Czym jest tożsamość? została wyłączona 2

  Czym jest tożsamość?

  Szwedzkie kryminały książki

  Czym jest tożsamość? Publiczna prezentacja swoich rzekomych osiągnięć i zalet może – w sprzyjających okolicznościach – wywołać przychylną reakcję społeczną. Człowiek hubrystyczny stara się zatem zdobyć szacunek i miłość nie dzięki rzeczywistym osiągnięciom, ale dzięki sztucznym zabiegom, jakimi są rewizja i fabrykowanie historii własnego życia. Interesy własne nie ograniczają się do tego celu. Zdeformowany obraz […]

 • Możliwość komentowania Cnoty ewangeliczne została wyłączona 1

  Cnoty ewangeliczne

  Szwedzkie kryminały serial

  Cnoty ewangeliczne Myślę, iż na pewno dadzą się zaakceptować normy moralne dekalogu od 4 do 10 przykazania, także na gruncie marksizmu4. Wspomniane normy elementarne – jako możliwa płaszczyzna porozumienia wierzących i niewierzących – przez jednych akceptowane są na mocy objawienia i wartości religijnych, przez innych drogą odwołania się do interesu społecznego. Faktem jest, iż są […]

 • Możliwość komentowania Charakterystyka człowieka samowiednego została wyłączona 2

  Charakterystyka człowieka samowiednego

  Szwedzkie pisarki kryminałów

  Charakterystyka człowieka samowiednego W wypadku tej drugiej wszelkie dowolne elaboracje i sfabrykowane informacje kompromitują autora i są niezgodne z etyką uczonego. Prawdopodobnie samowiedza przeciętnego człowieka samowiednego nie jest doskonale zorganizowana, a w każdym razie nie przypomina ona teorii naukowej. Fakt ten pociąga za sobą istotne konsekwencje. Przede wszystkim utrudnia wykorzystanie jej w regulacji zachowania jednostki. […]

 • Możliwość komentowania Cel Rosenberga i Jonesa została wyłączona 1

  Cel Rosenberga i Jonesa

  Wallander serial szwedzki

  Cel Rosenberga i Jonesa W tej znanej książce zostało przedstawionych 15 portretów kobiet oraz wiele innych postaci związanych z ich życiem. Celem Rosenberga i Jonesa było opisanie ukrytej teorii osobowości sformułowanej implicite przez Dreisera. Dzięki żmudnej analizie psychologowie ci wykryli, że Dreiser używał 6761 kategorii do opisu 241 charakterów kobiet i mężczyzn występujących na kartach […]

 • Możliwość komentowania Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta została wyłączona 0

  Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta

  Czarna seria kryminały

  Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta Kraje, w których jest mniej wyładowań atmosferycz|nych – Irlandia, Holandia, Kanada i Wielka Brytania – cechuje niższy poziom lęku u mieszkańców. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że szczyt sezonu burzowego w Wielkiej Brytanii przypada na miesiące letnie, a ogólny wzór roczny koreluje ze wzrostem liczby poczęć dzieci […]

 • Możliwość komentowania Badania nad temperamentem została wyłączona 2

  Badania nad temperamentem

  Dziewczyna z tatuażem szwedzka wersja

  Badania nad temperamentem Przyjęli oni ustalone poglądy…, które przedstawiają ich przyszłe obowiązki w przera-żającym świetle… wszyscy specjaliści zdają się mówić im: „Nawet najbardziej niewinnie wyglądające zachowanie się lub nieuważnie wypowiedziane słowo mogą wyrządzić szkodę dziecku lub zaszkodzić jego szczęściu w przyszłości. Doktorzy Thomas, Chess i Birch, o których długotrwałych bada|niach nad temperamentem pisałem w rozdziale […]

 • Możliwość komentowania UTRWALIĆ WIĘZI została wyłączona 45

  UTRWALIĆ WIĘZI

  Kryminały szwedzkie

  Badania fizjologii układu nerwowego wykazały, że człowiek reaguje odruchami warunkowymi nie tylko na bodźce zmysło­we, jak to ma miejsce u zwierząt, ale również na bodźce umysło­we, co jest właściwością wyłącznie ludzką. Zostaliśmy obdarzeni rozumnością, której biologicznym ?funk­cjonariuszem” jest mózg, zdolny do analizy i syntezy dostarczanych przez zmysły informacji. Jest on narządem myśli i świadomości, ale […]

 • Możliwość komentowania W sidłach przemocy została wyłączona 21

  W sidłach przemocy

  Kryminały szwedzkie

  Trzeci tom wierszy Grzegorza Kwiatkowskiego Osłabić podejmuje przede wszystkim problem cierpienia. Poeta pokazuje brutalną siłę zjawiska, która dehumanizuje człowieka, odziera go z godności, wiary w sens życia i czyni jego egzystencję absurdalną. Kwiatkowski stawia znak równości pomiędzy doświadczeniem cierpienia, a doświadczeniem wyobcowania i to jest głównym wydźwiękiem tej pesymistycznej poezji, nie zsyłającej pocieszenia, a dodatkowo […]

 • Możliwość komentowania Zmierzch została wyłączona 22

  Zmierzch

  Kryminały szwedzkie

  Wyszedł z budynku uniwersytetu i pomyślał o kończącej się wiośnie, gdy zobaczył, że słońce rozświetla ulicę tak mocno, że musi zmrużyć oczy i opuścić głowę. Szedł jeszcze do czytelni, zrobić kilka notatek i w zasadzie to był jego ostatni dzień pracy. Piotr w tym roku nie egzaminował studentów, nadal był asystentem i nie prowadził wykładów, […]

 • Możliwość komentowania Upał została wyłączona 30

  Upał

  Wallander serial szwedzki

  Franciszek Świerski codziennie wstawał przed wpół do piątej o świcie, mimo że praca w urzędzie rozpoczynała się wpół do ósmej. Zjadał miseczkę twarożku ze śmietaną, rzodkiewką i szczypiorkiem razem z kajzerką. Później chaotycznie kręcąc się po mieszkaniu palił papierosy, oglądał telewizję, czasami zbiegał po gazetę na drogę do pracy, ale zaczynał ją czytać przed wyjściem […]

 • Możliwość komentowania W żywiole opowieści została wyłączona 15

  W żywiole opowieści

  Wallander serial szwedzki

  Rozmowa z Mariuszem Sieniewiczem, autorem niedawno wydanej książki Miasto Szklanych Słoni, na temat roli wyobraźni, kobiecości i sztuki opowiadania, kryjącej w sobie wyzwalającą siłę. Z pisarzem rozmawia Grzegorz Butkiewicz Miasto Szklanych Słoni to przede wszystkim twór fantazji, świat wizji i snu. Co by Pan powiedział o roli wyobraźni w swojej książce i czym wyobraźnia jest […]

 • Możliwość komentowania Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama została wyłączona 26

  Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama

  Dziewczyna z tatuażem szwedzka wersja

  Wydana przez korporację ha!art książka „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama” to pozycja obowiązkowa na półce każdego kinomana, a już szczególnie tych osób, którym filmy wspomnianego reżysera dostarczają wiele dobrej rozrywki. Kompendium wiedzy Śmiało można publikację Wunderkamera określić mianem kompendium wiedzy na temat twórczości Gilliama. Znajdziemy w niej wszystko to, co może zainteresować jego miłośników: wywiad z […]

 • Możliwość komentowania Żegnaj, smutku… Witaj, Mend została wyłączona 26

  Żegnaj, smutku… Witaj, Mend

  Millenium film szwedzki

  Ogólnie mamy taki klimat, że radość z seksu ciągle jest passé a miłość do grobowej deski kręci tylko Haneke(go). I może dlatego wokół jest jednocześnie tak kolorowo i tak smutno. Melancholia wlazła z książką do łóżka na początku lat 60-tych – taki mam przynajmniej horyzont lektur. I mogło to być łóżko François Sagan. Ten wiekowy […]

 • Możliwość komentowania Ten obcy i granice męskości została wyłączona 20

  Ten obcy i granice męskości

  Millenium film szwedzki

  Krytyka nowego filmu Katarzyny Rosłaniec jest jak walenie na oślep w stół, na którym leżą zardzewiałe nożyce. Ich ostrze mocno stępiło się minionej zimy w dyskusji o selfie-feminizmie inspirowanej po części wystawami „Przyjaźni moc” oraz „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst”, na której pojawiły się m.in. prace Audrey Wollen. Jakąkolwiek ocenę wystawiamy „Szatanowi” metodycznie analizując […]

 • Możliwość komentowania Zimna pustka i gorączka. Z „Nieważkości” w „Bliskie kraje” Julii Fiedorczuk #Nike2016 została wyłączona 6

  Zimna pustka i gorączka. Z „Nieważkości” w „Bliskie kraje” Julii Fiedorczuk #Nike2016

  Czarna seria kryminały

  Jest kilka uparcie powracających leitmotivów w prozie Julii Fiedorczuk. Przypomina to trochę zabawy Kieślowskiego, który od „Podwójnego życia Weroniki” przez „Trzy kolory” podrzucał w kadr te same, marginalne, choć symboliczne postaci. Jak zgięta wpół staruszka drepcząca u niego przez ulice Paryża i Krakowa, przez prozę Fiedorczuk maszerują wciąż te same kobiety. Zuzanny, Ledy i Ewy […]

 • Możliwość komentowania Z podłogi myśli się bardziej. Rozmowa z Igą Zakrzewską-Morawek została wyłączona 7

  Z podłogi myśli się bardziej. Rozmowa z Igą Zakrzewską-Morawek

  Czarna seria kryminały

  Badam poznawcze możliwości języka jak Żuń zmywarkę. Bo ja do literatury chcę wkładać „garnki, kubki i widelców parę”. To dla mnie warunek jakiegokolwiek rozwoju. Żuń to lekcja rozumienia i sztuka bycia na osobności, opowiada autorka „Świata według Żunia”. Ja: Rozmowę o „Świecie według Żunia” chciałabym zacząć, wbrew logice, od świata. Albo jeszcze inaczej – od […]

 • Możliwość komentowania Wszyscy mieli trochę szalone twarze została wyłączona 4

  Wszyscy mieli trochę szalone twarze

  Czarna seria kryminały

  Jeszcze w listopadzie, zaraz po przyznaniu Nobla Swietłanie Aleksijewicz, rozmawiałyśmy z Olgą, mieszkającą w Krakowie Białorusinką, o recepcji twórczości pisarki za wschodnią granicą. Nagrałam wtedy i spisywałam naszą rozmowę, w międzyczasie przeglądając „Czasy secondhand”. A potem obejrzałam „Demona” Marcina Wrony i „Zjawę” Alejandro Gonzáleza Iñárritu. I te trzy narracje złożyły mi się nagle w jeden […]

 • Możliwość komentowania Włamywanie się w Realne. Kieślowski, Żuławski i Nölle na Netia OFF Camera została wyłączona 9

  Włamywanie się w Realne. Kieślowski, Żuławski i Nölle na Netia OFF Camera

  Czarna seria kryminały

  Mnie też się podoba „Kosmos”. Mogłabym tu spokojnie powtórzyć za Sadowską, Sobolewskim czy Vargą wszystkie trafne spostrzeżenia oraz argumenty za tym, że spotkanie Żuławskiego z Gombrowiczem okazało się niezwykle udane. Niewątpliwie. Ze zderzenia z nieprzekładalną, jak się wydawało, na język filmu powieścią, wydobył dla nas Żuławski uciechę godną bohaterów „Crash” Cronenberga. Uciechę bogatszą o dodatkowe […]

 • Możliwość komentowania Wielki festyn: reset lęku. Wąsy Jasia Kapeli i kilka zdjęć z OFF Festivalu została wyłączona 4

  Wielki festyn: reset lęku. Wąsy Jasia Kapeli i kilka zdjęć z OFF Festivalu

  Czarna seria kryminały

  Od kilku tygodni zastanawiam się, jak pisać o OFF Festivalu inaczej niż poprzez recenzje płyt artystów wynikające z kolejnych zapowiedzi organizatorów. I tak dumając nad tegorocznym line-up’em z łapczywością chwyciłam najnowszy numer „Czasu Kultury”. Jego okładkę zdobi kolorowa zapowiedź czegoś na kształt antropologii porównawczej – projekt „Jarocin re-study”. Porównanie opowieści o najważniejszym festiwalu bloku wschodniego […]

Back to Top