LITERATURA PRZEDMIOTU BADAŃ

Nauka i Edukacja Możliwość komentowania LITERATURA PRZEDMIOTU BADAŃ została wyłączona 1

LITERATURA PRZEDMIOTU BADAŃ

Niekiedy, np. w fizyce, „doświadczalny” utożsamia się z „eksperymentalnym”. W „badaniach teoretycznych” akcent pada na czynności umysłowe. Pojęcie „studia” stosuje się przeważnie na oznaczenie badań koncepcyjnych, a zarazem rozważaniowyeh, z dziedziny nauk humanistycznych.Znaczną część badań naukowych — w szerszym znaczeniu tego pojęcia — zajmują czynności poszukiwania i krytyki tzw. litera­tury przedmiotu. Jest tak w każdym razie w naszych czasach, w czasach ogromnego rozrostu piśmiennictwa naukowego. W tym działaniu niewiele i nieistotnie różnią się humaniści od przyrod­ników, przedstawiciele nauk technicznych od matematyków, a na­wet ci ostatni od humanistów. W każdej bowiem pracy naukowej literaturę przedmiotu opanować trzeba.Literaturę się czyta i uczy ąię z niej. Warto podkreślić fakt, że w czasach dawniejszych, w każdym razie w epoce nauki schola­stycznej, badanie naukowe było po prostu tożsame z czytaniem (nielicznych) książek, z uczeniem się ich treści, wreszcie z ich objaśnianiem.

LITERATURA PRZEDMIOTU BADAŃ
1 vote, 9.00 avg. rating (135% score)

Author

Related Articles

Back to Top