OSOBISTY CHARAKTER TWÓRCZOŚCI

Nauka i Edukacja Możliwość komentowania OSOBISTY CHARAKTER TWÓRCZOŚCI została wyłączona 1

OSOBISTY CHARAKTER TWÓRCZOŚCI

Twórczość jego miała­by charakter osobisty, a nie społeczny. Z drugiej strony uczony, który by po prostu i tylko nawiązywał, w oparciu o erudycję doskonałą, do dotychczasowego stanu obiektywnej wiedzy nauko­wej, niczego nie dodając doń na podstawie własnego’ wysiłku badawczego, również źle służyłby nauce. Byłby tylko erudytą: byłby właśnie uczonym w sensie stosowanym do ludzi nauki w czasach dawniejszych. Droga właściwa leży więc i tutaj — podobnie jak w wielu in­nych sprawach — pośrodku. Jest nią droga oryginalnego wysiłku badawczego, dobrze przystosowanego do dotychczasowego i aktu­alnego stanu wiedzy, a to znaczy — pośrednio — do literatury przedmiotu. Bo właśnie dotychczasowy stan wiedzy mieści się w tej literaturze. W ujęciu ramowym, czynności poznawania i krytyki literatury przedmiotu są tożsame z czynnościami należytego przystosowywa­nia się do dotychczasowego stanu wiedzy. Co prawda wiele i po­ważnych trudności mieści się domyślnie w owym „należytym przystosowaniu się”.

OSOBISTY CHARAKTER TWÓRCZOŚCI
1 vote, 5.00 avg. rating (95% score)

Author

Related Articles

Back to Top