KAŻDA PRACA NAUKOWA

Nauka i Edukacja Możliwość komentowania KAŻDA PRACA NAUKOWA została wyłączona 5

KAŻDA PRACA NAUKOWA

Uczony był to człowiek, który się wiele uczył i na­uczył z książek, uznanych za wartościowe. Był to mniej lub więcej szanowany „mól książkowy”. Właśnie dlatego rzadko, niekiedy z pewinym zażenowaniem używa się obecnie nazwy „uczony”. Jeśli w ogóle używa się jej, to dlatego, że inne nazwy też nie są zbyt trafne (np. pracownik naukowy, człowiek nauki, badacz, nau­kowiec, profesor, autor, specjalista), jako nie odpowiadające nowo­czesnej treści nauki, badań, pracy badawczej itp. Oczywiście i dzi­siaj trzeba się wiele uczyć z książek, ogólniej: z literatury, ba, bez porównania więcej niż parę wieków temu, ale korzystanie z niej nie wypełnia istotnej treści nowoczesnych badań naukowych. Tyl­ko naprowadza na nią.O co tu chodzi? Każda praca naukowa stanowi ogniwo w życiu społecznym nauki. Im mocniej ogniwo to połączone jest z innymi ogniwami, tym pewniejszy jest postęp nauki. Znaczy to, że uczo­ny, który by — niczym pająk swą nić — wysnuwał wszystko w pracy naukowej z własnej głowy (przypuśćmy, niezgodnie z faktami, taką możliwość), nie służyłby nauce dobrze. W najlep­szym raźie odkrywałby prawdy już znane.

Author

Related Articles

Back to Top