POWSZECHNIE I RODZAJOWO

Nauka i Edukacja Możliwość komentowania POWSZECHNIE I RODZAJOWO została wyłączona 0

POWSZECHNIE I RODZAJOWO

W użytku czy rozu­mieniu powszednim pojęcia „badania naukowe” niezbyt jasno przedstawia się miejsce działania bardzo ważnego: szukania, czy­tania i krytycznego opracowania literatury przedmiotu. Jest to w każdym razie szerokie pogranicze między czynnościami przy­gotowawczymi a badaniem naukowym w sensie ciaśniej szym.Pojęcie rodzajowe „badania naukowe” jest zastosowalne do każdej formy poszukiwania prawdy naukowej: do każdej formy posługiwania się określoną metodą roboczą. Niektóre formy wy­odrębnia się stosowną przydawką. I tak mówi się o badaniach doświadczalnych, o badaniach teoretycznych, o studiach itp. Przy­dawką „doświadczalny” zaznacza się szczególną doniosłość — w pracy badawczej — spostrzeżeń w połączeniu z czynnościami ruchowymi, przystosowanymi do danego problemu, np. z czynno­ściami ustawiania aparatury do określonych eksperymentów fi­zycznych.

POWSZECHNIE I RODZAJOWO
1 vote, 8.00 avg. rating (125% score)

Author

Related Articles

Back to Top