Badania nad temperamentem

Dziewczyna z tatuażem szwedzka wersja Możliwość komentowania Badania nad temperamentem została wyłączona 21

Badania nad temperamentem

Przyjęli oni ustalone poglądy…, które przedstawiają ich przyszłe obowiązki w przera-żającym świetle… wszyscy specjaliści zdają się mówić im: „Nawet najbardziej niewinnie wyglądające zachowanie się lub nieuważnie wypowiedziane słowo mogą wyrządzić szkodę dziecku lub zaszkodzić jego szczęściu w przyszłości.

Doktorzy Thomas, Chess i Birch, o których długotrwałych bada|niach nad temperamentem pisałem w rozdziale 6., udzielili’ takiego komentarza:

Przez lata uderzał nas szkodliwy wpływ na rodziców rozpowszechnionego poglądu, który mówi, iż oni są wyłącznymi sprawcami zakłóceń rozwoju dziecka. Wiele matek trudnych dzieci odczuwa ogromne poczucie winy wynikające z założenia, że to one są całkowicie odpowiedzialne za problemy emocjonalne swoich dzieci. Wraz z poczuciem winy powstaje uczucie niepokoju, postawa obronna, rosnąca presja wobec dzieci, a nawet wrogość wobec nich za to, że „ujawniły” nieprzydatność matki widoczną w ich zakłóco|nym zachowaniu.

Praca tych autorów potwierdziła, że podstawowe cechy tempera|mentu są wrodzone biologicznie. Metody wychowania dzieci nie mogą ani mieć na nie wpływu, ani ich zmienić. Jedyne, co rodzice są w stanie zrobić, to dostosować najbardziej odpowiednie metody wychowawcze do określonego temperamentu swojego dziecka. Nakłada to na nich konieczność przyjęcia elastycznej postawy, która byłaby dostosowana do potrzeb indywidualnego dziecka. Błędem jest twierdzenie, że jeżeli dany specjalista zaleca określone metody wychowawcze, które są skute|czne w wypadku większości dzieci, będą one korzystne dla twojego dziecka.

Dobrym przykładem niepotrzebnego poczucia winy jest płacz i bu|dzenie się dzieci w nocy. W przeszłości częste budzenie się i płacz były przypisywane metodom zajmowania się dzieckiem przez rodziców.

Author

Related Articles

Back to Top