Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta

Czarna seria kryminały Możliwość komentowania Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta została wyłączona 4

Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta

Kraje, w których jest mniej wyładowań atmosferycz|nych – Irlandia, Holandia, Kanada i Wielka Brytania – cechuje niższy poziom lęku u mieszkańców. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że szczyt sezonu burzowego w Wielkiej Brytanii przypada na miesiące letnie, a ogólny wzór roczny koreluje ze wzrostem liczby poczęć dzieci o niższym poziomie inteligencji oraz zwiększonych zabu|rzeniach psychicznych.

Stres odczuwany przez matkę w okresie ciąży jest bezsprzecznie ważnym czynnikiem w rozwoju umysłowym dziecka. Badania przepro|wadzone pod koniec lat pięćdziesiątych przez profesora D. H. Stotta dotyczyły związku pomiędzy zaburzeniami umysłowymi a takimi czyn|nikami stresującymi, jak kłopoty małżeńskie, choroby, problemy miesz|kaniowe oraz śmierć w rodzinie. Okazało się, że 49% matek dzieci

o zaburzeniach umysłowych przeżyło jedno z tych doświadczeń podczas ciąży. Kiedy wzięto pod uwagę wszystkie rodzaje stresów, wielkość ta wzrosła do 66%.

Być może istnieje również związek pomiędzy stanem lękowym matki podczas ciąży a zdrowiem dziecka. Wiele dzieci cierpi na ból od wczes|nego życia. Odczuwają one dolegliwości żołądkowe, kiedy są małe, a w wieku dojrzewania cierpią na bóle głowy, migreny i tzw. bóle związane z dorastaniem. Badania trwające 20 lat, przeprowadzone przez dr Johna Apleya, konsultanta w Bristol’s Royal Hospital for Sick Children (Królewski Szpital dla Dzieci Chorych w Bristolu) wykazały, że zaledwie niewielka część tego rodzaju chorób ma podłoże organicz-ne. W każdym innym wypadku ból, mimo że nie mniej rzeczywisty, istniał jedynie w umyśle dziecka. Był on wynikiem nadmiernie pobu|dzonego układu nerwowego, co z kolei można było powiązać z proble|mami powodującymi stres w rodzinie dziecka. Rozważaliśmy niektóre problemy rozwojowe wywołane tym stanem rzeczy.

Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Author

Related Articles

Back to Top