Cel Rosenberga i Jonesa

Wallander serial szwedzki Możliwość komentowania Cel Rosenberga i Jonesa została wyłączona 20

Cel Rosenberga i Jonesa

W tej znanej książce zostało przedstawionych 15 portretów kobiet oraz wiele innych postaci związanych z ich życiem. Celem Rosenberga i Jonesa było opisanie ukrytej teorii osobowości sformułowanej implicite przez Dreisera.

Dzięki żmudnej analizie psychologowie ci wykryli, że Dreiser używał 6761 kategorii do opisu 241 charakterów kobiet i mężczyzn występujących na kartach Galerii kobiet. Częstość wykorzystania tych kategorii była różna. Okazało się, że przy opisie charakteru bohatera szczególną rolę odgrywała jego płeć. Dreiser inaczej spostrzegał osobowość mężczyzn niż osobowość kobiet. U kobiet dominowały takie cechy, jak: atrakcyjna, piękna, śliczna, zmysłowa, zimna, nieufna czy inteligentna. Dla mężczyzn zarezerwował takie cechy, jak: przystojny, organizator, intelektualista, wielki, szczery, zwario-wany czy ekscentryczny. Takie spojrzenie na osobowość mężczyzny i kobiety wiąże się – zdaniem omawianych autorów – z osobistymi przeżyciami Dreisera, z jego kontaktami z kobietami.

W ukrytej teorii osobowości opracowanej przez Dreisera ogromną rolę odgrywa także wymiar „konformizm – non- konformizm”. OOpisuje on nonkonformistów jako ludzi cierpiących, samotnych i smutnych. Tymczasem konformiści to jednostki ambitne, które osiągają fortunę i sławę. I w tym wypadku istnieje związek między życiem Dreisera a jego stosunkiem do konformizmu.

Author

Related Articles

Back to Top